மூன்றாவதாக இடம் பிடித்துள்ளது 7 ஆம் அறிவு

posted Dec 23, 2011, 8:58 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
இதுவரை சென்னையில் இரண்டு படங்கள் மட்டுமே ஒன்பது கோடியை‌த் தாண்டி வசூலித்துள்ளன.
மூன்றாவதாக அதில் இடம் பிடித்துள்ளது முருகதாஸின் 7ஆம் அறிவு.தசாவதாரம், எந்திரன் ஆகிய படங்கள் மட்டுமே ஒன்பது கோடியைத் தாண்டி சென்னையில் வசூல் செய்துள்ளன. தற்போது 7 ஆம் அறிவு ஒன்பது கோடியை‌த் தாண்டியிருக்கிறது. மிகப் பெ‌ரிய வெற்றி என்று சொல்லப்பட்டாலும் வேலாயுதம் எட்டு கோடியைக்கூட எட்டவில்லை என்பது முக்கியமானது.

Comments