கர்ப்ப கால காய்ச்சல் பிறக்கும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்

posted Feb 25, 2012, 9:17 AM by Sathiyaraj Kathiramalai
கர்ப்ப காலத்தின்போது தாய் ஒருவர் வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு உட்பட்டால் பிறக்கும் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் என ஆராய்ச்சி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
இதற்கான ஆய்வில் பங்களாதேசை சேர்ந்த 340 கரப்பவதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். கனடாவின் மருத்துவ நிறுவனம் ஒன்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆய்வில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் அனைவரும் வரைஸ் காய்ச்சலுக்கு உட்பட்டவர்கள், உட்படாதவர்கள் என 170 பேர் கொண்ட இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டனர்.

குழந்தை பிறந்த பின்னர் அவர்களின் ஆரோக்கியம், நிறை என்பன ஆய்விற்குட்படுத்தப்பட்ட போது, காய்ச்சல் தாக்கத்திற்கு உட்படாத கர்ப்பவதிகளின் குழந்தைகள் மிகுந்த ஆரோக்கியத்தோடும் அவர்களின் நிறையின் சராசரி 3178 கிராம் ஆகவும் காணப்பட்டது. 
வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு உட்பட்ட தாய்மார்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், நிறை என்பவற்றை பரிசோதித்த போது அவர்கள் ஆரோக்கியம் குன்றியவர்களாகவும் சராசரி நிறையானது 2978 கிராம்கள் ஆகவும் காணப்பட்டது. 
இதிலிருந்து கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் கா