ஈதுல் பித்ர்- இஸ்லாமிய கலாச்சார நிகழ்வு அழைப்பிதழ்-2010

posted Sep 10, 2010, 10:15 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Sep 10, 2010, 10:26 PM ]
பல்லின சமுக ஐக்கிய ஒன்றியம்(சம்மாந்துறை-வீரமுனை) நடாத்தும் ஈதுல் பித்ர்- இஸ்லாமிய கலாச்சார நிகழ்வு அழைப்பிதழ்-2010