புதிய சந்தைத்தொகுதி திறப்பு விழா

posted Nov 27, 2010, 9:11 PM by Unknown user   [ updated Nov 27, 2010, 9:36 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
வீரமுனையில் மகிந்த சிந்தனையின் 3060 கிராம எழுச்சித்திட்டத்தின் கீழ் சமுர்த்தி பயனாளிகளின் உதவியுடன் சிறிய சந்தைத்தொகுதியொன்று நேற்று(26/11/2010) பிரதேச செயலாளர் A.மன்சூர் அவர்களின் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.