ஆலய நெற் காணிகளை குத்தகைக்கு கூறிக்கொடுத்தல்

posted Sep 25, 2011, 9:33 AM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Sep 25, 2011, 9:40 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]

வீரமுனை ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரை பிள்ளையார் ஆலயத்துக்கு சொந்தமான மல்வத்தை குளம்இ மல்வத்தை வெளி, கிண்ரையன் வெளி, தரவை முன்மாரி, கரந்தன் முன்மாரி ஆகிய நெற் காணிகள் எதிர் வரும் சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு கல்முனை நீதிமன்ற பதிவாளர் முன்நிலையில் ஆலய முன்றலில் வைத்து பகிரங்க ஏலத்தில் பெரும்போக நெற் செய்கைக்காக குத்தகைக்கு கூறிகொடுக்கப்படும்.

 

பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாகவே ஆலய நெற் காணிகள் குத்தகைக்கு வழங்கப்படும் 

1. இந்துக்களாக இருத்தல் வேண்டும் 

2. குத்தகை புதிர் பணம் முழுவதும் செலுத்த வேண்டும் 

3. குத்தகைகரர்களே பயிர்களுக்கான காப்புறுதி செய்தல் வேண்டும் 

4. பயிர் செய்கைக்கான நட்டஈடு வழங்கப்படமாட்டாது