வீரமுனை றோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் Graduation நிகழ்வு

posted Nov 3, 2013, 3:38 AM by Veeramunai Com   [ updated Nov 3, 2013, 3:39 AM ]
கல்முனை உவெஸ்லி பாடசாலையில் நடைபெற்ற பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் Graduation நிகழ்வில் வீரமுனை றோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்வுகள்.