வீரமுனை றோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் Graduation நிகழ்வு

posted Nov 29, 2014, 2:38 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Nov 29, 2014, 2:39 AM ]
கல்முனை உவெஸ்லி பாடசாலையில் நடைபெற்ற பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் Graduation நிகழ்வில் வீரமுனை றோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்வுகள்.