கதிர்காமம் தீர்த்த உற்சவத்தை காண செல்லும் பக்த அடியார்கள்

posted Jul 10, 2010, 8:30 PM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Jul 10, 2010, 9:06 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
கதிர்காமம் தீர்த்த உற்சவத்தை காண செல்லும் பக்த அடியார்கள் வீரமுனையிலிருந்து உகந்தையை நோக்கி இன்று (11/07/2010) தங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்தனர். இவர்கள் உகந்தை முருகன் ஆலயத்திலிருந்து நடைபாதையாக கதிர்காமத்தை அடைய  இருகின்றனர்.Comments