கதிர்காமம் கொடியேற்றத்தை காண செல்லும் பக்த அடியார்கள்

posted Jun 30, 2010, 6:00 AM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Jul 2, 2010, 12:45 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
கதிர்காமம் கொடியேற்றத்தை காண செல்லும் பக்த அடியார்கள் வீரமுனையிலிருந்து உகந்தையை நோக்கி இன்று (02/07/2010) தங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்தனர். இவர்கள் உகந்தை முருகன் ஆலயத்திலிருந்து நடைபாதையாக கதிர்காமத்தை அடைய  இருகின்றனர்.மேலும் 10.07.2010 அன்றும் கதிர்காமத்தை நோக்கி பயணிக்க உள்ளனர்.
            Photos by: Kathiramalai Sathiyaraj