ரோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் வாணி விழா

posted Oct 13, 2013, 10:46 AM by Veeramunai Com   [ updated Oct 13, 2013, 10:46 AM ]
ரோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் வாணி விழா இன்று (13.10.2013) பாடசாலை ஆசிரியர்கள் தலைமையில் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.