வீரமுனை ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய மகா சங்காபிசேகம்

posted Jun 2, 2011, 5:23 AM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Jun 2, 2011, 8:28 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
வீரமுனை ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய மகா சங்காபிசேகம் நாளை (03.06.2011) இடம்பெறவிருக்கின்றது.