ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரை பிள்ளயார் ஆலய திருவிளக்குப்பூசை

posted Jun 14, 2010, 7:03 AM by Ponnampalam Thusanth   [ updated Jun 14, 2010, 7:17 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரை பிள்ளயார் ஆலய திருவிளக்குப்பூசை இன்று (14/06/2010) இடம்பெற்றது.                 Photos by: Sathasivam Sathananthan