ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவ 4,5ஆம் நாள் நிகழ்வுகள்

posted May 31, 2015, 8:07 PM by Veeramunai Com   [ updated May 31, 2015, 8:08 PM ]
அருள்மிகு வீரமுனை ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவத்தின் 4,5ஆம் நாள் நிகழ்வுகளான விசேட பூசையுடன் அம்மன் கிராம வீதியினூடாக உலா வரும் நிகழ்வு சிறப்பாக இடம்பெற்றது. இதன்போதான காட்சிகள்.