வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலய கல்விச் சுற்றுலா

posted Jun 19, 2010, 9:42 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Jun 19, 2010, 10:12 PM ]
சது / வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலாவொன்றை மேற்கொண்டனர் . மேற்படி சுற்றுலாவனது 14/06/2010-17/16/2010 வரை இடம்பெற்றது.                     Photos by: Thayakaran & Priyan