வீரமுனை பிரதேசத்தில் மீண்டும் பாரிய வெள்ளப் பெருக்கு பாரிய மனித பேரவலம் எற்டலாம் என அச்சம்

posted Feb 3, 2011, 10:43 PM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Feb 3, 2011, 10:59 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]
வீரமுனைப் பிரதேச மக்கள் கடந்த மாதத்தின் நடுப்குதியில் பாரிய வெள்ளப்பெருக்கினை எதிர்கொண்டனர் . அவ் வெள்ளத்திலிருந்து முழுமையாக மீளாத நிலையில் மீண்டுமொரு பாரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக வீரமுனையின் அதிகமான பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிகின்றது . இவ் வெள்ளம் காரணமாக பாரிய மனித பேரவலம்  ஏட்படலாமோ என அஞ்சப்படுகின்றது. சாதரணமாகா மக்களுக்கு சமைத்த உணவு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.Comments