ஒட்டிய உதடுகள்..!

posted Nov 25, 2011, 8:41 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Nov 25, 2011, 8:42 AM ]

ஓர் இனிய கணத்தில்
உன் உதட்டை என் உதட்டால்
ஒற்றி எடுத்தேன் நான்...
மின்னலாய் ஒளிப்புன்னகை 
உன் முகத்தில் விரியக்கண்டேன்...

அடுத்த கணம்...

கார்மேகம் சூழ்ந்தது உன்னை...

நாம் இணைவோமா என்று 
ஏக்கக்குழந்தையாய் கேட்டாய் நீ..

உன் பிணைக்கைதியை 
இப்படிக் கேடகலாமா என்றேன் நான்...