காத்திருக்கையில்...

posted Dec 27, 2011, 9:42 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Dec 27, 2011, 9:43 AM ]
எரிகின்ற உச்சி வெயில்
கறுத்திளகிய தார்ச்சாலை
இலையுதிர்த்த புளிய மரம்
அசைந்தாடும் கானல் நீர்
அசையாத வெக்கைக் காற்று
சற்றுமுன் சென்ற லாரி விட்டுச் சென்ற 
தூசியும் கரும்புகையும்
வடியத் துடிக்கும்
ஒரு துளிக் கண்ணீர்
அனைத்தும் 
என்னிலும் 
என்னைச் சுற்றிலும்

உனக்காக காத்திருக்கையில்...