பாஸ்வேர்டு

posted Nov 21, 2011, 6:44 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Nov 21, 2011, 7:10 AM ]

காதலிக்கும் பெண்களில் 1 % மட்டுமே

காதலிக்கும்

ஆண்களுக்கு

மனைவியாகிறார்கள்.

மற்ற 99 % பெண்கள்

காதலித்தவர்களின்

கம்ப்யுட்டர்களுக்கு பாஸ்வேர்டு

ஆகிறார்கள்...