அறிவில்லாத ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்

posted Oct 6, 2011, 10:51 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah

நிலவைப் பழிக்கும் அழகுமுகம் கொண்டவள்
என் காதலி!

இன்று ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் நிலவுக்குச் சென்று
அங்கிருந்து பூமியைப் பார்த்தால்
நிச்சயம் எண்ணுவான்

பூமியிலேயே நிலவு இருக்க வீணாக
ஏன் இங்கு வந்தோம் என்று!!


Comments