ஏனோ அவளுக்கு

posted Feb 4, 2012, 10:41 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
எவளின் கண்களில்
என் கண்கள் சிக்கிக் கொண்டதோ 

எவளின் அங்க அசைவுகளில் 
நான் மூர்சையாகிறேனோ 

எவள் வனப்பில் 
என்வாலிபம் மண்டிஇட்டதோ 

எவளின் திருமுகம் 
என் இரவுகளை திருடிக்கொள்கிறதோ 

எவளைக் கண்டால் 
இதயத்தில் 
எரிமலை வெடிக்கிறதோ 

எவளின் திரு உதட்டில் 
உயிரானது 
ஒட்டி ஊசலாடுகிறதோ 

எவளின் அருகாமை 
ரத்தத்திலே 
ரயிலோட வைக்கிறதோ 

எவள் இறந்தால் 
அண்ட சராசரங்கள் யாவும் 
பொடியாகிப்போகிடும்
எனப்படுகிறதோ 

அவளுக்கு 
என்னைப்பற்றி ஏதும் புரிவதில்லை 

அவள் விழிகளில் தொலைத்த 
என் எதிர்காலம் போலவே..

Comments