காதல் நெகிழி

posted Feb 20, 2012, 10:27 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
இப்படி அழகாய்
உதட்டை பிதுக்கி சொல்வாயானால்
எத்தனை முறையானாலும்
நிராகரிக்கப்பட தயார் என்று
நீ சொன்னத் தருணத்தில்
உன் காதலின் துளி
என்னுள் உதிர்ந்து மனதை நெகிழ்தியது

மதுவில் மிதக்கும்
பனிக்கட்டியென
கரைய துவங்கிவிட்டேன்
உன் காதலில்

நீ ரசிப்பதற்காகவே
என்னை அழகாய்
வைத்துக் கொள்கிறேன்

நீ பொறாமைப்படவதற்காகவே
பிற ஆண்களுடன் பேசுகிறேன்

மீண்டும்
உன் காதலை நீ சொல்வதற்காகவே
உன்னோடான தனிமையான சந்தர்பங்களை
உருவாக்குகிறேன்

நீ என்னை பார்க்காமல் போன
பொழுதுக்காக எல்லாம் உன்னிடம்
சண்டையிட காத்திருக்கிறேன்

காதல் என்னை மீண்டும்
சிறுப்பிள்ளையாக்கிவிட்டது

தன் கிறுக்குதனங்களை எல்லாம்
என்னை செய்ய வைத்து
வேடிக்கைப்பார்க்கிறது

புரிந்து கொள்ளடா
உன் அண்மையும்
தொலைவும்
எனக்கு பதட்டமானதாகவே இருக்கிறது...
Comments