காதல் தோல்வி

posted Dec 20, 2011, 9:16 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Dec 20, 2011, 9:17 AM ]
காதலுக்காக மட்டுமே

கவிதை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்த என்னை

காதல் தோல்விக்கும் கவிதை எழுத செய்கிறாய்..


சரி விடு.. வெற்றி என்ன..? தோல்வி என்ன..?

இதுவும் நம் காதலுக்கு (..மன்னிக்கவும்..)

இதுவும் என் காதலுக்காகத் தானே..!!