வாழ்த்துக்கள்


பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jul 10, 2015, 2:00 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Jul 10, 2015, 2:01 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த பிரகாஸ் நிலோஜினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் சாருணன் அவர்கள் தனது இரண்டாவது பிறந்தநாளை இன்று (10/07/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.


பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jul 1, 2015, 8:20 PM by Veeramunai Com   [ updated Jul 5, 2015, 2:33 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah ]

வீரமுனையை சேர்ந்த யோகநாதன் உமாபிரபா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் அபிஷேகன் அவர்கள் தனது 7வது பிறந்தநாளை நேற்று (30/06/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jul 1, 2015, 2:41 AM by Veeramunai Com   [ updated Jul 1, 2015, 2:46 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தவராணி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் டிருஷ்சன் அவர்கள் தனது முதலாவது பிறந்தநாளை 30/06/2015 அன்று தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jun 28, 2015, 10:18 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Jun 28, 2015, 10:19 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த தேவநேசன் கேமரதி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் அஸ்விகன் அவர்கள் தனது 1வது பிறந்தநாளை 25/06/2015 அன்று தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.


பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jun 13, 2015, 10:37 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Jun 13, 2015, 10:37 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த ரூபன் திசாந்தினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி தியானா அவர்கள் தனது 4வது பிறந்தநாளை நேற்று (13/06/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jun 9, 2015, 4:14 AM by Veeramunai Com   [ updated Jun 9, 2015, 4:15 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த சந்திரசேகரன் இராஜேஸ்வரி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் ஜிவனுஜன் அவர்கள் தனது 03வது பிறந்தநாளை இன்று (08/06/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted Jun 8, 2015, 6:35 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Jun 8, 2015, 6:36 PM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த தீபராஜ் வினோதினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் கனிஷ்டன் அவர்கள் தனது 02வது பிறந்தநாளை இன்று (09/06/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.


பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted May 30, 2015, 6:38 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated May 30, 2015, 6:39 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த உதயராஜன் விஜி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் லக்சாயிஸ் அவர்கள் தனது 04வது பிறந்தநாளை நேற்று (29/05/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted May 25, 2015, 6:59 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated May 25, 2015, 7:00 PM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த பரமேஸ்வரன் ரஜனி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் திலோட்ஷன் அவர்கள் தனது 13வது பிறந்தநாளை இன்று (25/05/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.


பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

posted May 22, 2015, 5:04 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated May 22, 2015, 5:10 AM ]

வீரமுனையை சேர்ந்த தினேஷ்குமார் யோகலெட்சுமி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி பவிஷ்னா அவர்கள் தனது 04வது பிறந்தநாளை நேற்று (21/05/2015) தனது இல்லத்தில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினார். அவர்களுக்கு எமது இணையக்குழு (Web Team) சார்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.


1-10 of 206