சோழ இளவரசி சீர்பாததேவியின் வருகை

நீதி தவறாது செங்கோல் ஆட்சியினை நடாத்துகின்ற மன்னர்களே மக்கள் மனங்களிலும் வரலாற்றிலும் பண்பாளர்களாக வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். இவ்வாறான எத்தனையோ மன்னர்களிடையே வாலசிங்கனின் ஆட்சியும் முக்கியமானதொரு ஆட்சியாக காணப்பட்டது. மக்கள் அவனுக்கு கடவுளுக்கு அடுத்தபடியான இடத்தினை வழங்கினார்கள். மேலும் வாலசிங்க மன்னன் மக்களை மதிப்பவனாகவும் மக்கள் குறைளை நாளாந்தம் தீர்ப்பவனாகவும் மக்கள் நலன்களில் அதிக அக்கறை கொண்டவனாகவும் தன்னுடைய ஆட்சியினை மேற்கொண்டான். உக்கிரசிங்க மன்னன் இல்லாத குறையினை தீர்க்கின்ற ஒருவனாக வாலசிங்கன் சிங்கை நாட்டு மக்கள் மத்தியில் விளங்கினான். சிங்கவாகுவின் மைந்தனான விஜயனின் பரம்பரையில் வந்தவனாகையால் வீரத்திலும் சிறந்தவனாகவே வாலசிங்கன் காணப்பட்டான். சிறந்த நிர்மாணப்பணிகளையும் தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் மேற்கொண்டவனாகையால் அவன் புகழ் என்றும் நிலைக்கக்கூடியதாக இருந்தது.


இவ்வாறாக தமிழ் மணமும் செல்வச் செழிப்பும் நிறைந்த வாலசிங்கனின் அரண்மனைக்கு சோழ நாட்டினை சேர்ந்த இரண்டு கண்களும் குருடான “கவிவீரராகவன்” என்னும் யாழ்பாடி என அழைக்கப்படுகின்ற பாணன் ஒருவன் வருகை தந்தான். அக்காலத்திலே சிறப்பு தேர்ச்சியினை பெற்ற கலைஞர்கள் தங்களின் கலை ஊடாக மன்னர்களை புகழ்ந்து கொள்வது வழக்கமாயிருந்தது. அந்த வகையில் வந்த பாணனும் சிங்கை அரசன் வாலசிங்கன் பெயரில் பிரபந்தம் பாடியவாறு யாழ் வாசித்துக் காட்டினான். இவ்வாறாக யாழ் மூலமான வாழ்த்தினை கேட்டு பூரித்துப்போன வாலசிங்கன் யாழ்பாடியின் கலையின் சிறப்பினையும் பாராட்டத்தறவில்லை என்று கூறலாம்.


பட்டம் பரிசில்கள் வழங்குவதில் பெயர் போன வாலசிங்கன் யாழ்பாடியின் திறமைக்கு பரிசாக ஏதாவது வழங்க வேண்டும் என நினைத்து இலங்கையின் வடதிசையிலே உள்ள மணல்திடல் என்னும் இடத்தினை பரிசாக வழங்கினான். அன்று வாலசிங்கன் பரிசாக வழங்கிய அந்த மணல்த்திடல் என்னும் இடம் அந்த யாழ்பாடியின் பெயரால் இன்று “யாழ்ப்பாணம்” என அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த யாழ்ப்பாணம் இலங்கையில் மிகவும் முக்கியமானதொரு நிலையமாக விளங்கியது. மணல்த்திடலிலே யாழ்பாடி தன் இனத்தவர்களில் ஒரு பகுதியினரை அழைத்துவந்து குடியமர்த்தினான். மணல்த்திடல் என்னும் பகுதியினை பரிசாக பெற்ற பாணன் சோழ நாட்டு வணிகன் ஒருவன் கொடுத்த பரிசுப் பொருட்களுடன் தமது இளவரசியின் ஓவியம் ஒன்றினையும் கொடுத்து சென்றான். 


பாணன் கொடுத்துச்சென்ற இளவரசியின் ஓவியம் வாலசிங்கனின் வாழ்க்கையில் பாரியதொரு மாற்றத்தினையும் திருப்பத்தினையும் ஏற்படுத்துமென்று எவரும் நினைத்திருக்கமாட்டார்கள். வாலசிங்க மன்னவனின் வாழ்க்கையிலே வசந்தம் பூத்துக் குலுங்குகின்ற காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருந்த இவ்வேளையில் இளவரசியின் படம் தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் கிடைத்தாற்போல் இருந்தது. ஒவ்வொரு ஆண் மகனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு காலப்பகுதியில் காதல் உணர்வானது மேலோங்கி நிற்கும். வானத்து நிலவினை தன் காதலியாக பாவனை செய்கின்ற இந்த இளம் பருவம் ஒவ்வொரு ஆண்மகனுடைய வாழ்விலும் மறக்க முடியாத பருவமாகும். படிக்காத பாமர வாலிபன் கூட இலக்கிய நயம் மிக்க கவிதைகளை வடிக்கின்ற அந்த இளமைப் பருவத்தினை எய்திய வாலசிங்க மன்னவனின் மனதிலே முழுமையாக நிறைந்தாள் அந்த சோழ இளவரசி. சோழ இளவரசியினை நேரில் காணாத வாலசிங்கன் அந்த பாணன் வழங்கிய ஓவியத்தினை வைத்து கொண்டு கனவிலே இளவரசியுடன் காதல் உணர்வுகளை பரிமாறிக் கொண்டான்.


எத்தனையோ பலம் பொருந்திய படைப்பலங்களையும் எதிர்ப்படை வீரர்களையும் பயங்கரமான எவ்வளவோ ஆயதங்களையும் எதிர்த்து நின்று விரட்டுகின்ற மாவீரனான வாலசிங்கன்; மன்மதனின் பாணங்களின் கொடுமை தாங்காதவனாய் காதல் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டான். தன் அரச கடமைகளை ஒழுங்குமுறையாக நிறைவேற்ற முடியாதவனாக வாலசிங்கன் காணப்பட்டான். அரச சபையிலே எத்தனையோ வைத்தியர்கள் இருந்தபோதும் அவர்கள் எவராலும் வாலசிங்கனின் நோயினை தீர்க்கமுடியவில்லை. “மன்னவனுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோய்க்கான மருந்து சோழ நாட்டிலே உள்ளது” என்பதனை மன்னவனின் அமைச்சர் உணர்ந்து கொண்டார். எவ்வாறாயினும் அம்மருந்தினைக் கொண்டு மன்னவனின் நோயினை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அமைச்சர் தொடங்கினார். 


மன்னவனின் இளமை நோயினை திர்;ப்பதற்கான அந்த இளவரசியின் பூர்வீகம் என்ன அவள் எங்கு இருக்கின்றாள் எந்த அரசனின் மகள் அவள் எந்த பரம்பரையினைச் சேர்ந்தவள். என்பன போன்ற விடயங்களை சேகரிக்கும் முயற்சியில் வாலசிங்கனின் தலைமை அமைச்சர் ஈடுபட்டார். இவ்வாறான நிலையில் வாலசிங்கன் மனதுள் புகுந்து கொண்டுள்ள அந்த இளவரசி பற்றிய தகவல்கள் நாளாந்தம் அரண்மனைக்கு வந்தவண்ணம் இருந்தன. 


மன்னவனின் மனதிலே புகுந்து ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருந்த அழகியான அவள் யார் என நோக்கின்;  இன்றும் அழயாப்புகளுடன் விளங்குகின்ற சோழ மன்னர்களது வரலாற்றிலே கி.பி.300 தொடக்கம் 800 வரையான நூற்றாண்டு காலப்பகுதி இருண்ட காலமாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது. இக்காலப்பகுதியில் சோழ மன்னர்கள் சிற்றரசர்களாகவே காணப்பட்டனர். இவ்வாறான காலப்பகுதியில் சோழ மன்னர்கள் சிற்றரசர்களாக உறையூர்இ பழையாறைஇ திருவாரூர் என்னும் நகரங்களில் இருந்து கொண்டு செங்கோல் ஆட்சி செலுத்தியமை வரலாற்றில் காணக்கூடிய உண்மை. சோழர்களை பொறுத்தவரையில் பழையாறை நகரம் முக்கியமான நகரமாக காணப்பட்டது. இந்த பழையாறை நகர அரசாட்சி வரலாற்றில் சோழ மன்னனான குமாராங்குசன் கி.பி. 831ம் ஆண்டு அரசாட்சி பொறுப்பினை ஏற்று ஆட்சி செய்யத் தொடங்கினான்.  இவன் நந்திவர்ம பல்லவனின் ஆணையின் கீழ் வரி செலுத்துகின்ற சிற்றரசனாக செங்கோல் ஆட்சி செலுத்தினான். 


சோழ மன்னர்களின் வரலாற்றினை எடுத்து நோக்குகின்றவிடத்து இந்து மத வரலாற்றில் சிறந்த ஆட்சியினை வழங்கிய மன்னர்களாக காணப்பட்டனர். தஞ்சைப் பெருங்கோயிலை கட்டுவித்த இராஜராஜ சோழன்இ கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை கட்டுவித்த இராஜேந்திர சோழன் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். இக்கால கோயில்கள் ஒரு சமூக நிறுவனங்களாக விளங்கியமையும் அவை மருத்துவ நிலையம் போன்றனவாக பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் சென்றமையினையும் வரலாற்றில் காணலாம். இப்பின்னணியின் உருவாக்கத்தில் சோழ சாம்ராச்சியத்தை கட்டமைப்பதில் விஜயாலய சோழன்இ சுந்தரச் சோழன்இ கரிகால் பெருவளத்தான் போன்றோரின் அரசியற் செயற்பாடுகள் குறிப்பிடத்தக்கன. 


இலங்கையை சோழர்கள் கைப்பற்றி பொலநறுவையை தளமாக கொண்டு ஆண்ட போது ஈழத்தில் சைவம் வளர்ச்சியடைந்தமைக்கு பொலநறுவைச் சிவன் கோயிலும் அது சார்ந்த புறச்சான்றுகளும் இன்றும் நம்மால் பார்க்கக்கூடிதாக உள்ளது. தவிர சிங்கள நாட்டார் பாடல்களிலும் சேழர்களுடைய அரசியற் குறிப்புக்கள் இடம் பெற்றுள்ளமையும் தெரியவருகின்றது. இவ்வாறான சோழ மன்னர்களின் சிறப்புக்கள் வரலாற்று உண்மையாக உள்ளன. 


இவற்றினை வைத்துப் பார்க்கின்றவிடத்து ஆரம்ப காலத்தில் சிற்றரசர்களாக வாழ்ந்த சோழ மன்னர்கள் தங்களின் ஆட்சிப்பலத்திற்கு ஏற்ப தம்மால் இயன்ற செயற்பாடுகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றியிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த வகையில் குமாராங்குச சோழ மன்னனும் சோழ மன்னர்களின் சிறப்பியல்புகளில் இருந்து விலகாதவனாய் காணப்பட்டான். இவன் சிறந்த பண்பாளனாகவும் வீரம் செறிந்தவனாகவும் கலையில் கூடிய ஈடுபாடு கொண்டவனாகவும் பக்தி வழிபாடு என்பனவற்றில் முன்னோடியான ஒருவனாகவும்; விளங்கினான்.


இத்தகைய சிறப்புக்கள் வாய்ககப்பெற்ற குமாராங்குசனின் மகளான சீர்பாததேவியின் ஓவியத்தினை பாணன் வாலசிங்க மன்னனுக்கு பரிசாக வழங்கிச் சென்றிருந்தான். வாலசிங்க மன்னவனுடைய உள்ளத்திலே நிரந்தரமாக கூடுகட்டி குடிபுகுந்த அந்த அழகி இளவரசி சீர்பாததேவிதான் என்ற உண்மையினை வாலசிங்கனின் தலைமை அமைச்சர் வாலசிங்கனுக்கு எடுத்துக் கூறினார். இவ்வாறான செய்தி வாலசிங்க மன்னவனுடைய காதிலே தேன் போல பாய்ந்தது. இந்த நிலையிலே வாலசிங்கன் சீர்பாததேவியின் பின்னணியின் பலம் என்ன அவள் பரம்பரை என்ன என்பன போன்ற விடயங்களை அறிந்தும் அவளை தன் துணைவியாக ஆக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடனும் தன் வாலிப நோய்க்கு மருந்து கிடைத்துவிட்டதென்ற மகிழ்ச்சியுடனும் சீர்பாததேவியினை மணப்பதற்கான காரியங்களை துரிதப்படுத்தினான். 


கொடையில் கர்ணனை ஒத்த குமாராங்குசனுக்கு விஜயாலயன் சீர்பாததேவி என இரு பிள்ளைகள்இ அரண்மனையிலே அரசிளம் குமரியாக வாழ்ந்த சீர்பாததேவி அழகிலும் அரசியாகவே காணப்பட்டாள். பார்க்கின்ற இளவயது ஆடவர்களின் உள்ளத்தினை கலங்க வைக்கின்ற விழிகளும் பொன்நிற மேனியும் நீண்ட கூந்தலும் அவளின் அழகினை பொலிவடையச் செய்தன. இத்தனை அழகும் ஒன்று சேர்ந்து வாலசிங்கனை வாட்டியதுஇ அந்த மன்மதனின் செயல். திருமண வயதை அடைந்த சீர்பாததேவிக்கு உரிய வீரனைஇ கட்டிளம் காளையை மாப்பிள்ளையாக ஏற்க பழையாறை அரண்மனை காத்துக்கிடந்தது. இவ்வாறான காத்திருப்புக்கு பலனாக வாலசிங்க மன்னவனின் தலைமை அமைச்சர் பழையாறை அரண்மனைக்கு மன்னவனின் பரிசுப் பொருட்களுடன் பிரவேசித்தார்.


சிங்கை மன்னவனின் தலைமை அமைச்சரை அன்புடனும் மரியாதையுடனும் வரவேற்ற குமாராங்குசன் முதலில் அமைச்சரின் வருகைக்கான காரணத்தினை அறிந்திருக்கவில்லை. எனினும் அமச்சரை அன்புடன் வரவேற்று அவருக்குரிய மரியாதைகளையும் ஒழுங்கு முறைப்படி வழங்கினான். அதற்கேற்ப அமைச்சரும் மன்னவன் கொடுத்தனுப்பிய பரிசுப் பொருட்களையும் குமாராங்குசனிடம் கையளித்து தான் வந்த நோக்கத்தினை விவரிக்கலானான். 


சிங்கை மன்னவன் வாலசிங்கனுக்கு தன்மகள் சீர்பாததேவியை திருமணம் பேசுவதற்காகவே அமைச்சர் இங்கு வந்திருக்கின்றார்; என்பதனை அமைச்சரூடாக அறிந்தான் மன்னன். பல்லவ மன்னவனின் ஆட்சியின் கீழே சிற்றரசனாக ஆட்சிபுரிந்து வருகின்ற குமாராங்குசச் சோழன் தன் மகளை சிங்கை மன்னவனுக்கு மணம் முடித்து வைக்க எந்தவிதமான தயக்கமும் இன்றி தன் பூரண சம்மதத்தினை தெரிவித்தான். இதன் காரணமாக மகிழ்ச்சியடைந்த அமைச்சர் திருமணத்திற்கான முகூர்த்த நாளினை சோழ மன்னனின் பழையாறை அரண்மனையை சேர்ந்த அந்தணர்களின் ஆலோசனைப்படி தீர்மானித்ததும் பெருமகிழ்ச்சியுடன் சிங்கை நகர் அரண்மனைக்கு விரைந்தார். 


அமைச்சர் கொண்டு வந்த இனிப்பான செய்தி வாலசிங்கனின் மனதில் இன்ப ஊற்றாக பாய்ந்தது. மனதிலே கற்பனையிலே உறவாடியவன் இன்னும் சில நாட்களில் கனவுக் கன்னியுடன் நிஜமாகவே உறவாடுவதையெண்ணி சந்தோச வெளியில் சிறகடித்துப் பறந்தான். தன் அரண்மனை காவலர்களையெல்லாம் தன் திருமணவேலைகளில் ஈடுபடுத்துமாறு பணித்தான். வாலசிங்கன் சோழ இளவரசியை திருமணம் செய்யப்போகின்றான் என்ற செய்தி சிங்கை நகரமெங்கும் விரைவாக பரவியது. மக்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கினார்கள். தம் நாட்டு மன்னவன் முடிசூட்டு விழாவின் பொருட்டு சிங்கை நகர் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது.


சிங்கை நகரமே இவ்வாறு குதுகலிக்கின்ற வேளையில் திருமணம் நடைபெறவிருக்கின்ற பழையாறை நகரமும் நகரமக்களும் ஆனந்த தாண்டவமாடினர். பழையாறையில் திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக இடம் பெற்றன. திருமண செயற்பாடுகளில் அரண்மனை ஏவலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். சோழ மன்னர்களின் சிற்றரசர் வாழ்க்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த விஜயாலயன் தங்கையின் திருமணம் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா? மிகவும் கோலாகலமான முறையில் ஏற்பாடுகள் இடம் பெற்றன.

பழையாறை அரண்மனையிலே வாலசிங்கன் சீர்பாததேவி திருமணம் மக்கள் கூட்டம் திரண்டிருக்க சோழ அரசின் முக்கிய பிரமுகர்கள்இ சிங்கை அரசின் முக்கிய பிரமுகர்கள் மத்தியிலும் விண்ணுலக தேவர்கள் கூடி வியக்கும் அளவிற்கு வெகு விமர்சையாக இடம் பெற்றது. இறைவனின் திருவருளினால் அந்த இளம் மணமக்களின் திருமணம் நிறைவு பெற்றது. அனைவரும் மணமக்களை வாயாரவும் மனதாரவும் வாழ்த்தினார்கள். வாழ்த்துக்களுக்கு மத்தியில் வாலசிங்கனும் சீர்பாததேவியும் தங்களின் இல்லற வாழ்க்கையினை இன்பமாக ஆரம்பித்தார்கள்.